Referanslar

 

            AKADEMİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Fen Edebiyat Fak.-Biyoloji Bölümü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Tıp Fakültesi-Nöroloji AD

Anadolu Üniversitesi-Biyoloji Bölümü

Akdeniz Üniversitesi -Biyoloji Bölümü

Ankara Üniversitesi –Tıp Fak. –Tanı Kitleri Lab

Ankara Üniversitesi –Fen Fak. Kimya Bölümü

Ankara Üniversitesi –Ziraat Fak. Bitki koruma

Ankara Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi

Ankara Üniversitesi –Tıp Fak.İbni Sina Araş.Hastanesi

Atılım Üniversitesi-Malzeme Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi -UNAM

Boğaziçi Üniversitesi- Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Çukurova Üniversitesi-Ziraat Fakültesi

Çukurova Üniversitesi-Fen Edebiyat-Kimya Bölümü

Çukurova Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi
 

Dokuz Eylül Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi

 
Ege Üniversitesi- Tıp Fakültesi –Dahiliye

Ege Üniversitesi –Su Ürünleri Fakültesi

Ege Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi

Ege Üniversitesi-Biyomühendislik Bölümü

Ege üniversitesi-Tıp Fakültesi

 

Gazi Üniversitesi- Eczacılık Fak.Farmasotik Kimya

Gazi Üniversitesi- Nano Tıp Araştırma Merkezi

Gazi Üniversitesi –Fen –Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü 


Hacettepe Üniversitesi-Onkoloji Hastanesi

Hacettepe Üniversitesi-Beslenme ve Diyetetik bölümü

Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fakültesi-Biyokimya AD

Hacettepe Üniversitesi- Ecz.Fak-Toksikoloji AD.

Hacettepe Üniversitesi- Ecz.Fak- Farmasötik Teknoloji AD.

Hacettepe Üniversitesi-Spor Hekimliği

Hacettepe Üniversitesi-Ecz.Fak.Farmasötik Biyoteknoloji

Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fak. Tıbbı Biyoloji

Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fak.-Histoloji ve Embryoloji

Harran Üniversitesi –Veteriner Fakültesi

HarranÜniversitesi-FenEdebiyat Fak.Biyoloji bölümü


İnönü Üniversitesi –Biyoloji Bölümü

İstanbul Üniversitesi-Eczacılık Fak.-Analitik Kimya

İstanbul Üniversitesi-Veteriner Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi –Çevre Mühendisliği

İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. DETEA


IYTE- Gıda Mühendisliği

 
Kafkas Üniversitesi-Veteriner Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi-KOGEM(Kök Hücre Ve Gen Ted.Merk)

KTÜ- Fen Edebiyat Fakültesi-Biyoloji Bölümü-

KTÜ-Tıp Fakültesi-Biyokimya AD

KTÜ-Tıp Fakültesi –Biyofizik AD


Mersin Üniversitesi-Tıp Fakültesi-Farmakoloji AD

Muğla Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi-Kimya Bölümü

 
Osman Gazi Üniversitesi-Fen Edebiyat –Biyoloji Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Biyoteknoloji

Orta Doğu Teknik Üniversitesi –Biyoloji Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi –Merkez Lab

On Dokuz Mayıs Üniversitesi-Tıp Fakültesi- Fizyoloji AD

 
Rize Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi-Kimya Bölümü


Sabancı Üniversitesi –Doğa ve Mühendislik Bilimleri Fak.

Selçuk Üniversitesi-Meram Tıp fakültesi-Biyofizik AD

Süleyman Demirel Üniversitesi-Ziraat Fakültesi

Sütçü İmam Üniversitesi-Ziraat Fakültesi

 
Uludağ Üniversitesi-Veteriner Fakültesi

     
ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ


Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü

Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı

Şap Enstitüsü Müdürlüğü

TUBİTAK –MAM –Gıda Teknolojisi ve Araştırma Enstitüsü

 

 ÖZEL SEKTÖR

 

ASGEN Tarım Ticaret A.Ş

DEPA A.Ş.

DÜZEN Laboratuvarı

ECZACIBAŞI BAXTER A.Ş.

ECZACIBAŞI-MONROL A.Ş.

SANOVEL İlaç Sanayi A.Ş.

VETAL A.Ş.

 
      

SPEKTRALAB LABORATUAR CİHAZLARI LTD.ŞTİ.
Kuleli sokak 57/6 GOP / Ankara - Tel: +90 (312) 447 77 09 (Pbx) - Faks: +90 (312) 447 42 74 - E-posta: info@spektralab.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2010 Spektralab
Web Tasarım