FI (GeneBLAzer) Cartridge

High-Power LED, Invitrogen GeneBLAzer reaktifleriyle en üstün başarım.

FI (GeneBLAzer) Cartridge