SpectraMax i3x

Modüler multimod mikroplaka okuyucu platform

Standart hazır 3 mod: UV-Vis abzorbans (230-1000nm), FI (250-850nm) ve Lumi (300 - 850 nm)

Kullanıcı tarafından eklenebilen okuma modülleri ile AlphaScreen, BRET2, HTRF, FP

Imaging Cytometer ve Western Blot seçenekleri

SpectraMax i3x