VersaMax

Monokromatör 340-850nm (1nm aralıkla)

96 kuyu mikroplaka okuma

sıcaklık kontrolü: ortam sıcaklığı +5°C ile maksimum 45°C

VersaMax